Nga đem xe bọc thép IMR-2M tới Syria làm gì?

Xe bọc thép công binh IMR-2M được triển khai tới Syria có lẽ là nhằm phục vụ các xe tăng T-90 và hỗ trợ rà phá bom mìn, vật liệu nổ.

Nga đem xe bọc thép IMR-2M tới Syria làm gì?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.