Nga đã bán được bao nhiêu xe tăng T-90 từ năm 2006?

Nga đã bán được khoảng 1.000 chiếc xe tăng T-90 kể từ năm 2006 tới nay tới nhiều quốc gia, trong đó có thể có cả Việt Nam.

Nga đã bán được bao nhiêu xe tăng T-90 từ năm 2006?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 3.721 seconds.