Nga đã bán được bao nhiêu xe tăng T-90 từ năm 2006?

Nga đã bán được khoảng 1.000 chiếc xe tăng T-90 kể từ năm 2006 tới nay tới nhiều quốc gia, trong đó có thể có cả Việt Nam.

Nga đã bán được bao nhiêu xe tăng T-90 từ năm 2006?

Shares

Shares

62 queries in 5.254 seconds.