Nếu VTV có MC như vậy, tôi thề sẽ coi dự báo thời tiết mỗi buổi!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

32 queries in 2.155 seconds.