Nếu VTV có MC như vậy, tôi thề sẽ coi dự báo thời tiết mỗi buổi!

Shares

Shares

25 queries in 1.883 seconds.