Nếu tính tất cả nợ thì “tỷ lệ nợ công đã vượt trần”

Nếu tính tất cả nợ thì “tỷ lệ nợ công đã vượt trần”

Shares

Theo bài viết từ VNEconomy, nếu tính cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước, nợ bảo hiểm, nợ ngân hàng thương mại, nợ đọng xây dựng cơ bản thì tỷ lệ nợ công đã vượt trần.

Nhận định này được phản ánh tại báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 và kế hoạch 2016. Báo cáo vừa được hoàn thành ngày 29/10 và đã được gửi đến các vị đại biểu để phục vụ phiên thảo luận toàn thể bắt đầu từ sáng 2/11 của Quốc hội.

Một năm trước, ở báo cáo tương tự, đoàn thư ký kỳ họp cũng phản ánh ý kiến của một số vị đại biểu cho rằng báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Tài chính – Ngân sách cần đánh giá lại chính xác hơn nhận định cho là nợ công vẫn ở mức an toàn (64%). Vì nếu tính cả số nợ của doanh nghiệp nhà nước, nợ trái phiếu Chính phủ, nợ đọng xây dựng cơ bản thì đã vượt trần.

Lần này, không chỉ còn là một số vị đại biểu mà báo cáo nêu rõ là “nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ nợ công cao và có xu hướng tăng nhanh, năm 2015 là 61.3% sắp chạm đến mức trần 65%, nếu tính cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước, nợ bảo hiểm, nợ ngân hàng thương mại, nợ đọng xây dựng cơ bản thì tỷ lệ nợ công đã vượt trần”.

Các ý kiến này lo ngại tình trạng nợ công tăng nhanh ảnh hưởng đến nền kinh tế, tạo ra áp lực trả nợ ngày càng lớn, nếu không kịp thời giải quyết thì nền kinh tế sẽ bất ổn.

Kết quả thảo luận tại tổ còn ghi nhận ý kiến cho rằng tiêu chí xác định nợ công chưa rõ, số liệu nợ công trong các báo cáo không thống nhất, chưa minh bạch. Việc xác định mức giới hạn nợ công không thống nhất. Cụ thể, nhiệm kỳ khóa 11, nợ công ở mức 47-48% thì Chính phủ cho rằng ngưỡng an toàn dưới 50%. Đến nhiệm kỳ khóa 12, nợ công khoảng 57% Chính phủ cũng cho rằng đấy là ngưỡng an toàn, đến cuối nhiệm kỳ khóa 13 tỷ lệ nợ công lên đến 61.3%, Chính phủ lại cho rằng ngưỡng an toàn là 65%. Bộ trưởng Bộ Tài chính từng nói nếu không vượt quá 60% thì nợ công của nước ta an toàn, bây giờ nợ công đã vượt quá 60% thì vẫn cho là an toàn, báo cáo dẫn lời đại biểu.

Uyên Minh

Vietstock

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.