Nếu hấp diêm video là một cái tội thì những ai nghe qua cái này đều phải đi tù !

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.