Nếu bạn có bị ai ức hiếp thì nên học cách này! oh my god hy vọng hiệu quả

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.