Này thì nẹt pô phá làng phá xóm, mẹ trẻ trâu này quá cứng!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.