Năng lượng gió và mặt trời hỗ trợ nông dân và các hộ gia đình nhỏ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.