Mỹ tìm hướng thay thế lựu đạn thời chiến tranh Việt Nam

Kể từ Chiến tranh Việt Nam cho tới nay Quân đội Mỹ vẫn chưa hề phát triển bất kỳ mẫu lựu đạn sát thương nào mới.

Mỹ tìm hướng thay thế lựu đạn thời chiến tranh Việt Nam

Shares

Shares

24 queries in 1.875 seconds.