Mỹ thất vọng vì các nhà hoạt động bị Hà Nội chặn gặp TT Obama

0
6

comments

SHARE