Mỹ sẽ chế tên lửa đạn đạo chống hạm

Lầu Năm Góc đang có kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm theo cách mà Trung Quốc đã làm thành công.

Mỹ sẽ chế tên lửa đạn đạo chống hạm

Shares

Shares

20 queries in 1.211 seconds.