Mỹ sẽ chế tên lửa đạn đạo chống hạm

Lầu Năm Góc đang có kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm theo cách mà Trung Quốc đã làm thành công.

Mỹ sẽ chế tên lửa đạn đạo chống hạm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 4.002 seconds.