Mỹ sắp tăng tài trợ cho công tác dọn sạch bom mìn ở Lào

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.755 seconds.