Mỹ sắp tăng tài trợ cho công tác dọn sạch bom mìn ở Lào

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.845 seconds.