Mỹ sắp tăng tài trợ cho công tác dọn sạch bom mìn ở Lào

0
8

comments

SHARE