Mỹ phô trương kỹ năng đổ bộ tại hội nghị với lãnh đạo quân sự châu Á

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.