Mỹ, Nhật, Hàn Quốc tăng áp lực lên chương trình hạt nhân của Bắc Hàn

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.