Mỹ nghiêm khắc cảnh cáo TQ: Dừng ngay bành trướng!

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.