Mỹ, Nga điều giải cuộc ngưng bắn cục bộ cho Aleppo

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.661 seconds.