Mỹ, Nga điều giải cuộc ngưng bắn cục bộ cho Aleppo

0
7

comments

SHARE