Mỹ: Muốn vào TPP, Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước

Quan chức hàng đầu của Mỹ nói về nhân quyền và khẳng định phải có một số bước cải thiện nhân

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.