Mỹ: Muốn vào TPP, Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.