Mỹ, Israel ký thỏa thuận viện trợ quân sự

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE