Mỹ, Hàn Quốc sửa đổi hiệp định về chỉ huy quân sự

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.