Mỹ giúp đồng minh có siêu tăng với giá rẻ nhất

Nâng cấp các xe tăng M60 Patton lên chuẩn tương đương với M1 Abrams là cách mà người Mỹ giúp đồng minh có túi tiền eo hẹp sở hữu “siêu tăng”.

Mỹ giúp đồng minh có siêu tăng với giá rẻ nhất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 3.304 seconds.