Mỹ: Giết người rồi phát trực tiếp lên Facebook

0
8

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE