Mỹ: Giải cứu một phụ nữ và chú chó trong cơn lũ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

22 queries in 1.718 seconds.