Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, TQ nói gì?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.649 seconds.