Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, TQ nói gì?

0
6

comments

SHARE