Mỹ có đứng về phía Philippines trong vấn đề Biển Đông hay không?

Shares

Shares

44 queries in 3.617 seconds.