Mường tượng hình dạng siêu tăng Lowe của Đức

Lowe là tên của một trong những dự án siêu xe tăng hạng nặng do Đức phát triển trong CTTG 2, nhưng không bao giờ được chế tạo.

Mường tượng hình dạng siêu tăng Lowe của Đức

Shares

Shares

54 queries in 3.694 seconds.