Muốn Thép Hay Cá? (Faded chế) FADED còn chế đc bó tay

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.