Muôn màu quân phục ngụy trang quân đội thế giới

Ngụy trang thường dùng cho lực lượng đặc công, đặc nhiệm của quân đội các nước. Tùy vào điều kiện chiến trường mà mỗi quốc gia có cách ngụy trang khác nhau.

Muôn màu quân phục ngụy trang quân đội thế giới

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.