Muốn chế tạo chiến đấu cơ: Ukraine lại hoang tưởng?

Theo chuyên gia Nga, công nghiệp quốc phòng hiện tại của Ukraine là không đủ sức để phát triển chiến đấu cơ nội địa.

Muốn chế tạo chiến đấu cơ: Ukraine lại hoang tưởng?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.357 seconds.