Muốn chế tạo chiến đấu cơ: Ukraine lại hoang tưởng?

Theo chuyên gia Nga, công nghiệp quốc phòng hiện tại của Ukraine là không đủ sức để phát triển chiến đấu cơ nội địa.

Muốn chế tạo chiến đấu cơ: Ukraine lại hoang tưởng?

Shares

Shares

47 queries in 3.933 seconds.