Mục kích xe tăng T-72B3 Quân khu Đông Nga quyết đấu

Các đơn vị xe tăng T-72B3 của Quân khu phía Đông Nga đang bước vào đợt tranh tài quyết liệt giành một suất tới Tank Biathlon 2016.

Mục kích xe tăng T-72B3 Quân khu Đông Nga quyết đấu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.