Mục kích trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử (2)

Trong trận chiến xe tăng thảm khốc, người Đức chịu tổn thất ít hơn Liên Xô nhưng lại không thể hồi phục được sau cuộc chiến.

Mục kích trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử (2)

Shares

Shares

27 queries in 2.300 seconds.