Mục kích trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử (1)

Trận Prokhorovka là trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử thế giới với sự tham gia của 1.464 xe tăng, pháo tự hành của hai phe Xô-Đức.

Mục kích trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử (1)

Shares

Shares

21 queries in 1.739 seconds.