Mục kích tàu chiến Việt Nam diễn tập trên Biển Đông

Đội tàu chiến Việt Nam mới đây đã có cuộc diễn tập vòng tổng hợp có một phần thực hành bắn đạn thật trên biển.

Mục kích tàu chiến Việt Nam diễn tập trên Biển Đông

Shares

Shares

47 queries in 3.521 seconds.