Mục kích Sư đoàn 20 Hàn Quốc thị uy sức mạnh

Sư đoàn bộ binh cơ giới 20 Quân đội Hàn Quốc gần đây đã có màn thị uy sức mạnh hoành tráng, khiến đối phương phải run sợ.

Mục kích Sư đoàn 20 Hàn Quốc thị uy sức mạnh

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.