Mục kích Quân đội Nga xây dựng tuyến đường sắt chiến lược

Quân đội Nga đang gấp rút xây dựng tuyến đường sắt chiến lược mới thay cho tuyến cũ có một phần chạy qua lãnh thổ Ukraine.

Mục kích Quân đội Nga xây dựng tuyến đường sắt chiến lược

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.