Mục kích hàng chục chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận Red Flag (2)

Điểm hẹn lại lên, hàng chục chiến đấu cơ của Mỹ và đồng minh đều tập trung tới căn cứ không quân Eielson nhằm chuẩn bị cho Red Flag- Alaska.

Mục kích hàng chục chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận Red Flag (2)

Shares

Shares

22 queries in 1.974 seconds.