Mục kích hàng chục chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận Red Flag (2)

Điểm hẹn lại lên, hàng chục chiến đấu cơ của Mỹ và đồng minh đều tập trung tới căn cứ không quân Eielson nhằm chuẩn bị cho Red Flag- Alaska.

Mục kích hàng chục chiến đấu cơ Mỹ-Hàn tập trận Red Flag (2)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

36 queries in 2.254 seconds.