Mục kích diễn tập chống khủng bố lớn nhất lịch sử Tajikistan

Hơn 1.500 quân cùng hàng chục trang thiết bị quân sự của các nước thành viên CSTO tham gia đợt diễn tập chống khủng bố lớn nhất từ trước tới nay tại Tajikistan.

Mục kích diễn tập chống khủng bố lớn nhất lịch sử Tajikistan

Shares

Shares

35 queries in 1.719 seconds.