Mục kích chuyến bay cuối cùng của tiêm kích hạm Super Etendard

Sau gần 40 năm hoạt động, tiêm kích hạm Super Etendard của Hải quân Pháp đã chính thức vĩnh biệt bầu trời.

Mục kích chuyến bay cuối cùng của tiêm kích hạm Super Etendard

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.