Mục đích chuyến đi Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng?

Theo RFAVietnamese

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

61 queries in 0.515 seconds.