Một video nói về tình người – khi một cậu bé đến gần bạn yêu cầu bạn mồi lửa giùm điếu thuốc! hãy xem kết quả nhé!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.