Một ông ở Florida xách súng ra đường bắn người

Shares

Theo Người Việt Online

Shares

55 queries in 3.773 seconds.