Một nửa cử tri Mỹ tin rằng đề cử ứng viên tổng thống có sắp đặt sẵn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.