Một ngày đi bắt tôm cá của thổ dân | A day catch shrimp and fish of African tribe

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.