Một bé gái gốc Việt 9 tuổi ở Quận Cam đã đạt được một kỷ lục thế giới

Một bé gái gốc Việt 9 tuổi ở Quận Cam đã đạt được một kỷ lục thế giới

Nine-year-old Ollivia Nguyen

ANAHEIM, Calif. — Một bé gái gốc Việt 9 tuổi ở Quận Cam đã đạt được một kỷ lục thế giơi: nhào lộn theo vòng tròn 42 lần liên tục, không dùng tay, chỉ trong 2 phút rưỡi đồng hồ.

Cuộc biểu diễn tổ chức ở Anaheim, với chứng kiến của các viên chức Guinness World Record, quay phim, và chứng kiến bởi một côngc hứng viên.

Cô Olivia Nguyen tập trong 6 tháng để tới kỷ lục này.

Huấn luyện viên của cô là bà Sarah Eshom, nói đã cho cô tập nhiều kỹ thuật khác nhau, và khi thấy cô Nguyen thích hợp với kỹ thuật nhào lộn vòng tròn không dùng tay, mới luyện từ ít tới nhiều, từ 10 vòng lên 20, lên 30, lên 40 mới vòng liên tục.

Theo Việt Báo

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.771 seconds.