Mỗi túi sữa mà hành hạ nhau quá!! Cười thối ruột gan. Ai muốn có con đáng yêu vậy ko?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.