Mọi người kinh doanh chú ý, Trộm cắp, gian lận ngày càng phát triển !

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.