Mọi người có tin không, em thì tin rồi. Bị ma giấu giữa bụi tre gai là có thật

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.