Mọi người cảnh giác không nên nuôi loại này trong nhà kẻo có ngày mang họa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.