“Mỏi mồm” đọc tên chiến đấu cơ Nhật Bản trong CTTG 2 (2)

Trong số các chiến đấu cơ Nhật Bản thì loại tiêm kích Zero được xem là nguy hiểm nhất với tầm bay rất xa, cơ động rất cao.

“Mỏi mồm” đọc tên chiến đấu cơ Nhật Bản trong CTTG 2 (2)

Shares

Shares

46 queries in 2.755 seconds.