“Mỏi mồm” đọc tên chiến đấu cơ Nhật Bản trong CTTG 2 (2)

Trong số các chiến đấu cơ Nhật Bản thì loại tiêm kích Zero được xem là nguy hiểm nhất với tầm bay rất xa, cơ động rất cao.

“Mỏi mồm” đọc tên chiến đấu cơ Nhật Bản trong CTTG 2 (2)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 3.404 seconds.