Mỗi con người đều đang sở hữu một kho báu ngàn năm nhưng họ lại không biết

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.980 seconds.